Glukos (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: 
Klinisk kemi

Indikation/bedömning För diagnos och kontroll vid diabetes, endokrinologiska utredningar.
Material/provtagning

FC-rör, rosa propp.
Vänd röret minst 10 ggr efter provtagning. Otillräcklig blandning kan resultera i hemolys 
vilket kan medföra att Glukos inte kan besvaras. 

För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår i provtagningen. 

Hantering/Hållbarhet

Provet kan skickas ocentrifugerat och håller upp till 4 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kylskåp. 
Se Provberedning >>>

Transport Se Packning och transport av prover >>>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 - 17 år, fastevärde 4,0 - 6,0
> 18 år, fastevärde 4,0 - 6,0
Diabetes mellitus ≥  7,0     
Enhet: mmol/L
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML201041
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02192
Senast uppdaterad

20 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00