Glukos (P-)

Analys och provtagningsanvisning

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/bedömning För diagnos och kontroll vid diabetes, endokrinologiska utredningar.
Material/provtagning

FC-rör, rosa propp.
Vänd röret minst 10 ggr efter provtagning. För att undvika kontamination mellan rören ska FC-Mixture-röret tas sist om flera rör ingår i provtagningen. 


Se vidare info >>

Hantering/Hållbarhet Provet kan skickas ocentrifugerat och håller upp till 4 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kylskåp.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 - 17 år, fastevärde 4,0 - 6,0
> 18 år, fastevärde 4,0 - 6,0
Diabetes mellitus ≥  7,0     
Enhet: mmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod ML201041
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00