LH (S-)

Luteiniserande hormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För utredning av amenorré och oligomenorré, pubertetsutredningar
(i kombination med S-FSH).

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Hantering/Hållbarhet Se Provberedning >>>
Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen

Referensintervall

Prepubertet, båda könen

< 4,0

Kvinnor fertil ålder  

< 13
Kvinnor mittcykel samt postmenopaus > 13
Män <50 år < 9,0 högre koncentration vid högre ålder

Enhet: E/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML100652
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU04015
Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00