LH (S-)

Luteiniserande hormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För utredning av amenorré och oligomenorré, pubertetsutredningar
(i kombination med S-FSH).

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Hantering/Hållbarhet Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller 5 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Prepubertet, båda könen

< 4,0

Kvinnor fertil ålder  

< 13
Kvinnor mittcykel samt postmenopaus > 13
Män <50 år < 9,0 högre koncentration vid högre ålder

Enhet: E/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML100652
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00