EBV, antikroppar

Indikation

Misstanke om aktuell EBV-infektion (körtelfeber)

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Kemiluminiscens (CLIA), serologisk undersökning. Påvisning av IgG-antikroppar (EBNA, VCA) och IgM-antikroppar (VCA).

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi. 

Beställ: EBV antikroppar.
Ingående analyser: EBV, VCA IgG-ak; EBV, VCA IgM-ak; EBV, EBNA IgG-ak.

Ange kliniska symptom och insjukningsdatum.

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 3-5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Förekomst av EBNA-antikroppar talar för en tidigare genomgången infektion. Förekomst av endast VCA IgM-antikroppar talar för en aktuell infektion. Korsreaktivitet mellan EBV och CMV förekommer avseende IgM-antikroppar. 

Positiva svar kommenteras.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • Mononukleos
  • Epstein–Barr-virus.
Senast uppdaterad

28 januari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00