Testosteron/SHBG-kvot (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Beställs samtidigt med S-Testosteron  och S-SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll.

Material/Provtagning

Tag prov mellan kl 07 - 10 pga dygnsvariation för S-Testosteron.
Serumrör, gul propp.

Svarsrutiner   Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor < 0,06
Män < 50 år > 0,45, lägre kvot vid högre ålder
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU18893
Senast uppdaterad

17 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00