Testosteron/SHBG-kvot (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Beställs samtidigt med S-Testosteron  och S-SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll.

Material/Provtagning

Tag prov mellan kl 07 - 10 pga dygnsvariation för S-Testosteron.
Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8 h
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner   Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor < 0,06
Män < 50 år > 0,45, lägre kvot vid högre ålder
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML100722
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU18893
Senast uppdaterad

7 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00