Hepatit B-virus (HBV)-DNA, genotypning och resistensbestämning

Indikation

HBV-DNA

Misstanke om kronisk hepatit B

Kontroll av behandling

Kontroll vid svårbedömd serologi.

 

HBV-DNA, genotypning och resistensbestämning

Genotypning och resistensbestämning av HBV för prognostisering och behandling samt smittspårning.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Övrig information

För mer information, vänligen se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Alternativa sökord

Saknas
Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00