Kobalamin (S-)

B12

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på kobalaminbrist med eller utan anemi. Vid glossit, polyneuro-och myelopati, depressiva symtom och demens samt misstänkt malabsorption.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Serum skall vara fritt från hemolys.
Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kylskåp. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.

Se vidare info >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall 140 - 650 pmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01700
Senast uppdaterad

29 april 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00