C1-inhibitor (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

Bestämning av C1-inhibitor ingår som ett led i diagnostiken vid utredning av angioödem och vid utredning av kronisk urtikaria. 
P-C3, P-C4 och P-C1q ingår automatiskt.
Se vidare info >> 

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Ange provtagningstid.

Hantering/Hållbarhet

Centriifugera provet inom 4 timmar, häll av och frys plasman.
Skriv infrysningstid (datum och klockslag) på remissen.
Skicka plasman fryst till laboratoriet. 
Se vidare info >> 

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00