Progesteron (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om anovulation, corpus luteuminsufficiens och vid utredning av vissa tumörer.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kylskåp.

Svarsrutiner  Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor
Inom parentes, dagar från LH-topp
 
Tidig follikulär (-15 till -6) 0,3-2,0
Sen follikulär (-5 till -1) 0,3-1,6
LH-topp (0) 1,2-4,2
Tidig luteal
(+1 till +4)
3,1-40
Mellan luteal
(+5 till +9)
21-55
Sen luteal
(+10 till +14)
1,9-50
Män ≤ 0,6

Enhet: nmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03242
Senast uppdaterad

11 januari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00