Progesteron (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Misstanke om anovulation, corpus luteuminsufficiens och vid utredning av vissa tumörer.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering Se Provberedning >>>
Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet

Svarsrutiner  Analyseras dagligen.
Referensintervall

Män:  ≤ 0,6 nmol/L

Kvinnor
(dagar från LH-topp)
nmol/L
Tidig follikulär (-15 till -6) 0,3-2,0
Sen follikulär (-5 till -1) 0,3-1,6
LH-topp (0) 1,2-4,2
Tidig luteal (+1 till +4) 3,1-40
Mellan luteal (+5 till +9) 21-55
Sen luteal (+10 till +14) 1,9-50

 

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03242
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03242
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00