MCV (B-Erc-)

Medelvolym erytrocyter

System B-Erc-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För karakterisering av anemier.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 

Hantering/Hållbarhet

Hållbart 1 dygn i rumstemperatur, 2 dygn i kylskåp.
Hållbarhet för fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kyl i väntan på transport.

Referensintervall
1 dag 104 - 116
2 - 7 dagar 100 - 120
8 - 14 dagar 83 - 97
15 - 30 dagar 84 - 97
31 - 60 dagar 82 - 94
61 - 180 dagar 76 - 89
6 mån - 7 år 72 - 85
8 - 11 år 74 - 87
Flickor 12 - 17 år 77 - 90
Pojkar 12 - 17 år 76 - 88
> 17 år   82 -  98

Enhet: fL

Övrigt Ingår i B-Blodstatus.
B-MCV stiger i rumstemp cirka 2 fL per dygn.
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01944
EDI-kod närlab ML200182
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00