PSA fritt (S-)

fritt PSA, med uträknad PSA-kvot

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

För att bättre kunna diskriminera mellan prostatacancer (obehandlad) och benign prostatahyperplasi i fall med lätt PSA-stegring.
PSA-kvot <0,18 talar för prostatacancer.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum, med och utan gel. 

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 6h
Kyla, 2 till 8°C 1 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

PSA-kvot  > 0,18

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU12534 / NPU09226
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU12534 / NPU09226
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00