PSA fritt (S-)

fritt PSA, med uträknad PSA-kvot

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För att bättre kunna diskriminera mellan prostatacancer (obehandlad) och benign prostatahyperplasi i fall med lätt PSA-stegring.
PSA-kvot <0,18 talar för prostatacancer.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum, med och utan gel. 

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 6 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>

Referensintervall

PSA-kvot  > 0,18

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU12534/NPU09226
Senast uppdaterad

16 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00