Litium (S-)

Li

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange på remissen tid för provtagning och senaste dos.
Material/Provtagning

Prov tas 12 timmar efter senaste tablettintag.

Serumrör, gul propp.
OBS! Rör med Li-heparin får ej användas.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Terapeutisk koncentration: 0,5 - 1,2 mmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU02613
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02613
Senast uppdaterad

29 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00