Litium (S-)

Li

System S-
Specialitet Klinisk kemi/ Farmakologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange på remissen tid för provtagning och senaste dos.
Material/Provtagning

Prov tas 12 timmar efter senaste tablettintag.

Serumrör, gul propp.
OBS! Rör med Li-heparin får ej användas.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Terapeutisk koncentration: 0,5 - 1,2 mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02613
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00