Magnesium (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av oklara trötthets-, tetani-, kramptillstånd, vid binjurebarkssjukdomar samt vid långvariga tillstånd med diarré och parenteral nutrition. Bör relateras till albuminkonc.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.

Hantering/Hållbarhet Centrifugeras inom 2 timmar. Se vidare info >>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån  0,70 - 1,10
6  mån - 17 år 0,76 - 1,00
> 17 år  0,70 - 0,95

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02647
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00