Cervixsmear

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Gynekologisk-cytologi-M0030
Material/Provtagning

Fixeras i 95% etanol i 30 min (eller cytofixspray)

PROVTAGNINGSANVISNING FÖR CERVIXSMEAR

Provet tas före annan gynekologisk undersökning. Det är viktigt att provtagare erhållit utbildning i provtagningsteknik. Vid provtagning bör spekulum helst användas utan glidmedel men kan fuktas med koksaltlösning. Provet tas normalt från tre ställen: vagina (bakre fornix), portio och endocervix. Bakre fornix skrapas lätt med cervixspatel och sekret utstrykes i glasets längdriktning längst bort från den mattslipade ytan. Portios hela yta skrapas med spatelns andra  ände. Sekretet strykes tvärs över mellersta delen av glaset. Provet från cervixkanalen strykes ut på översta delen av glaset, närmast den mattslipade kanten. Vid utstrykningen är det viktigt att provtagningsinstrumentet roteras, så att att material från hela endocervix omkrets hamnar på glaset.
Användandet av cervixborste rekommenderas och speciellt:
a)  om cellprov tas för att kontrollera övre resektionsranden i samband med konisering
b)  vid uppföljning  efter dysplasibehandling 
c)  vid kontroll av eller misstanke om körtelcells-förändringar.
Bomullspinne bör ej användas för provtagning i endocervix. Använd objektglas med mattslipad yta, märkt med blyertspenna, med patientens 10-siffriga personnummer och namn eller initialer (jfr Socialstyrelsens anvisningar 1989:1). Provet sätts omedelbart efter utstrykningen i kyvett med 95% etanol, där det fixeras i minst 15 minuter. Glaset kan utan olägenhet stå i alkohol i flera timmar. Flera glas kan fixeras i samma kyvett, byt fixeringsvätska efter 20 glas. Glasen får dock inte vidröra varandra. Efter fixering kan glasen transporteras lufttorkade. 
Utstryken kan också sprayfixeras men fixering i kyvett är att föredra, då detta ger ett jämnare färgningsresultat.(Källa KVAST).

 

 

Övrigt Obs! Cervixsmear som transporteras tillsammans med prover i 4%-ig formaldehydlösning måste läggas i plastaskar som sedan läggs i en plastpåse som försluts väl. Detta är mycket viktigt då utstryket på glaset inte går att bedöma om det utsatts för formalinångor. Se till att korkarna på formalinrören är ordentligt påskruvade.
Senast uppdaterad

9 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00