Troponin I (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

- Misstanke om akut hjärtinfarkt
- Riskbedömning vid akut koronart syndrom
- Bedömning av kardiovaskulär risk hos asymtomatiska personer i öppenvården

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
  

 Hantering/Hållbarhet Provberedning >>>
Centrifugerat prov är hållbart i 8 timmar i rumstemperatur eller 3 dygn i kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet. 
Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

Referensintervall:
Kvinnor  <16 ng/L
Män       <35 ng/L

Övrigt

Beslutsgränser för bedömning av kardiovaskulär risk hos asymtomatiska personer i öppenvården.


S-Troponin I (ng/L)

Kvinnor Män Tolkning Risk
< 4 < 6 Låg
4-10 6-12 Måttlig
>10 >12 Förhöjd
EDI-kod NPU27591
Senast uppdaterad

19 maj 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00