Troponin I (S-)

Alternativa sökord TnI
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

- Misstanke om akut hjärtinfarkt
- Riskbedömning vid akut koronart syndrom
- Bedömning av kardiovaskulär risk hos asymtomatiska personer i öppenvården

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
  

 Hantering/Hållbarhet

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8 h
Kyla, 2 till 8°C 3 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

Referensintervall:
Kvinnor  <16 ng/L
Män       <35 ng/L

Övrigt

Beslutsgränser för bedömning av kardiovaskulär risk hos asymtomatiska personer i öppenvården.


S-Troponin I (ng/L)

Kvinnor Män Tolkning Risk
< 4 < 6 Låg
4-10 6-12 Måttlig
>10 >12 Förhöjd
Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU27591
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19923
Senast uppdaterad

12 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00