MRSA, screening

Indikation

Provtagning för MRSA sker i enlighet med riktlinjer framtagna i respektive region.

Riktlinjer för provtagning av anmälningspliktiga resistenta bakterier inom Region Stockholm finns här

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Selektiv odling, molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: MRSA-screening (näsa, perineum, svalg, sårsekret, urin-KAD, övrigt). 

Ange var patienten vårdats tidigare samt om prov tas på grund av smittspårning.

Odling för andra bakterier beställs separat, se aktuella provtagningsanvisningar. 

Provtagning

Bilder på materiel

Sår, hudförändringar och infart

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

 • Eventuell purulent sekretion torkas bort med fysiologisk koksaltlösning.
 • Prov tas från sårkant med provtagningspinnen. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.
 

Näsa

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

 • Rotera provtagningspinnen i näsans främre del, näsvingens insida. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.
 

Perineum

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

 • Rotera provtagningspinnen i mellangården. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.
 

Svalg

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

 • Rotera provtagningspinnen mot tonsiller och bakre svalgvägg. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
 • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.
 

Kateterurin (KAD)

Provtagningsmateriel: Plaströr med rund botten, vit kork.

Beskrivning:

 • Stäng av katetern under två timmar.
 • Rengör med 70 % sprit och punktera katetern med en 5-10 mL spruta med tunn kanyl och aspirera.
 • Överför till rör. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Negativa svar: vanligen inom en vardag efter att provet ankommit till laboratoriet.

Positiva svar: vanligen 2-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

MRSA ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. 

Alternativa sökord

 • ARB
 • MRB
 • Gula stafylokocker
 • Meticillin-resistent Staphylococcus aureus
Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00