Non-HDL-Kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Beslutsgränser för P-non-HDL-kolesterol

Liksom för övriga plasmalipider anges målvärden och beslutgränser för non-LDL-kolesterol i olika kliniska situationer i behandlingsriktlinjer; se till exempel: Internetmedicin AB. (2022-01-05). Hyperkolesterolemi. 

Non-HDL-kolesterol används vid kardiovaskulär riskskattning med SCORE2 och SCORE2-OP, se till exempel: Region Stockholm, Viss. (september 2022). Hyperlipidemi.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Se info provberedning >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Barn < 1 år 1 - 9 år 10 - 17 år
Flickor 0,72  - 5,2 2,1 - 4,3 1,7 - 4,0
Pojkar 0,72 - 5,2 1,8 - 3,7 1,7 - 4,0

 

Vuxna 18 - 29 år 30 - 49 år ≥ 50 år
Kvinnor 1,6 - 4,7 1,9 - 5,1 2,4 - 6,2
Män 1,7 - 5,0 2,0 - 6,1 2,5 - 6,2
Ackrediterad Nej
EDI-kod NPU29055
Senast uppdaterad

8 mars 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00