Albumin, dygn (tU-)

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange klockslag när urinssamling börjar och slutar samt urinvolym.
Indikation/Bedömning

Mått på grad av glomerulär njurskada.

Vid extremt höga värden för U-Albumin (>10 000 mg/L) finns risk för falskt låga mätvärden. Om det föreligger klinisk misstanke om nefrotiskt syndrom (t.ex. ödem, hypoalbuminemi, hyperlipidemi) och misstänkt falskt lågt U-Albumin, kontakta laboratoriet för specialutredning.

Material/Provtagning

Dygnssamling i dunk utan tillsats.
Se Instruktion för samling av dygnsmängd urin.
Förvara urinen i kyl under uppsamlingsperioden.

Hantering/Hållbarhet

Skicka hela volymen alt. blanda, mät urinen och häll av cirka 5 mL i transportrör.
Skriv totalvolymen och uppsamlingstid på remissen.

Referensintervall

< 30 mg/dygn

EDI-kod NPU19680
Senast uppdaterad

11 januari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00