Digoxin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk Kemi/Farmakologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange på remissen tid för provtagning och senaste dos. 
Vanliga läkemedelsnamn: Digoxin NM Pharma, Lanacrist.
Material/Provtagning

Prov tas före morgondos och minst 6 timmar efter senaste dos.

Rör utan tillsats, röd/gul propp.

Hantering/Hållbarhet För rör utan gel avskiljes serum efter centrifugering. Serum är hållbart två dygn i kyl. Om analysen inte sker inom två dygn skall serum frysas.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Terapeutisk koncentration: 1,0 - 2,6 nmol/L
Initialt rekommenderas <1,4 nmol/L.
Biverkningsrisken ökar vid koncentrationer >2,6 nmol/L.

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01886
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00