Hepatit A-virus

Indikation

Akut hepatit

Immunitetskontroll

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA). Påvisning av IgG- och IgM-antikroppar.

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Vid akut hepatit utan känd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C.

Akut hepatit

Beställ: Hepatit A akut (IgG, IgM) 
Ingående analyser: Hepatit A IgM-ak, Hepatit A IgG-ak

Ange insjukningsdatum, smittkälla och eventuell utlandsvistelse.

Immunitetskontroll

Beställ: Hepatit A IgG immunitet
Ingående analyser: Hepatit A IgG-ak

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Positiva svar kommenteras.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Hepatit A ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. 

Alternativa sökord

  • HAV.
Senast uppdaterad

05 juni 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00