Metylmalonat (S-)

MMA

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLABSverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på B12-brist trots normalt S-B12-värde.

Material/Provtagning

Gelrör, gul  propp

Hantering/Hållbarhet

Efter centrifugering ska röret förvaras i kyl i väntan på transport till SYNLAB Medilab.
Hållbart 3 dygn i kyl/rumstemperatur.
Se info provberedning >>

Referensintervall

< 0,28 mmol/L

EDI-kod NPU02780
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00