Metylmalonat (S-)

MMA

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLABSverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid misstanke på B12-brist trots normalt S-B12-värde.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

< 0,28 mmol/L

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU02780
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02780
Senast uppdaterad

1 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00