Pi-typning, S-

alfa-1-Antirypsin, klassning av fenotyp

System S
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Labmedicin Skåne, Malmö
tel 040 - 33 14 20 
Remiss Klinisk Kemi
Material/Provtagning Gelrör, gul propp.
Minsta provvolym är 250 µl serum. 

 
Hantering/Hållbarhet Provet centrifugeras vid 200g, 10 min. Centrifugerat rör kan förvaras i kyl upp till 4 dygn efter centrifugering. Vid längre förvaring ska serum avskiljas och frysas.
Övrigt Se vidare information.
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00