PTH 1-84 (S-)

Paratyreoideahormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

PTH 1–84 används främst vid bedömning av calciummetabolismen vid uremi och dialysbehandling. Mätning av PTH 1–84 kan utgöra en bättre markör än PTH intakt för monitorering av klinisk behandlingsrespons vid vissa behandlingar, med t.ex. benresorptionshämmare och D-vitaminanaloger, när sekundär hyperparatyreoidism vid njursvikt föreligger.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Sänkta PTH-koncentrationer med uppemot 40-50% under några timmar efter intag av kalkrik föda (kalkberikad juice och mjölk) har beskrivits. För optimal klinisk nytta rekommenderas därför standardiserad provtagning, dvs fastande morgonprov.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8h
Kyla, 2 till 8°C 2 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutier Analys utförs minst en gång per vecka.
Referensintervall

0,70 – 4,0 pmol/L

Ackrediterad Nej
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03028
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
EK00003
Senast uppdaterad

11 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00