Bly (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031- 342 13 25 

Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

Na-heparinrör med mörkblå propp ej gel.
Vänd röret minst 5 ggr efter provtagning.
Centrifugeras ej! Se vidare info >>

Referensintervall

Biologiskt gränsvärde enligt AFS 2005:6:  <0,80 µmol/L
Icke yrkesmässigt exponerade har normalt <0,20 µmol/L 

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00