SS-A, antikroppar (S-)

Anti-SSA

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Beställning

Ingår i gruppen ENA screening

Indikation/Bedömning

Vid  primärt Sjögrens syndrom och SLE.

Vid positiv anti-ENA screening analyseras specificiteten mot de ingående antikropparna anti-SSA, anti-SSB, anti-centromerer, anti-Scl-70, anti-RNP70, anti-RNP(U1), anti-Sm, anti-jo-1.

Om gränsvärden erhålls vid stark klinisk misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, kan det vara av värde att ta om prover efter en tid, för att se om antikroppskoncentrationen är stigande.

Se även info >>>

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25 °C 1 dygn
Kyla, 2 till 8 °C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras minst en gång per vecka.

Referensintervall

< 10 kE/L

Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU12563
Kan inte beställas enskilt, ENA screening ingår i ANA screening, ML201153
Produktnummer
(på fakturor m.m.)
SLL51190
Alternativa sökord Anti-SSA, SSA-Ak
Senast uppdaterad

9 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00