Fritt T4 (S-)

Tyroxin fritt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll.
Provtagning för analys av S-TSH och S-fT4 vid kontroll av tyroxinbehandling, bör utföras på morgonen innan patienten tar sin Levaxindos (24 timmar efter senaste dos).

Vid påbörjad tyroxinbehandling samt vid dosändring bör mätning av S-TSH och fT4 utföras tidigast sex veckor senare, eftersom det tar lång tid innan TSH-koncentrationen stabiliseras.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur och 6 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
  Ålder  Referensintervall   
Vuxna 9,0-19
0-12 mån Flickor 10-21
0-12 mån    Pojkar 12-24
1-5 år Flickor 12-19
1-5 år Pojkar 11-21
 6-10 år   11-19
11-20 år 10-17

Enhet: pmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03579
Senast uppdaterad

13 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00