Cystatin C (S-)

Systemet S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation / Bedömning

Skattning av njurfunktion: glomerulär filtrationshastighet, GFR.
• Cystatin C-baserad GFR-beräkning bör beställas initialt i en utredning, speciellt om endast lätt njurpåverkan misstänkts.

• Cystatin C är användbar för skattning av GFR hos barn.

• Analysen bör beställas när det kan förväntas att orsaka andra än GFR påverkar nivån av kreatinin, t ex hos äldre och andra patienter med reducerad muskelmassa.

Vid läkemedelsdosering
Vid dosering av vissa potentiellt toxiska läkemedel, som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, bör absolut (ej kroppsytenormaliserat) GFR (mL/min) användas.
Absolut GFR kan beräknas från kroppsytenormaliserat GFR med hjälp av en omräkningsmotor på Internetsidan http://www.egfr.se/ genom att knappa in relativt GFR samt längd och vikt.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Pt-eGFR(CystC) relativ beräknas (formel CAPA) om S-Cystatin C beställts och patientens ålder är >1 år. Pt-eGFR(CystC) relativ lämnas ut i intervallet 5-90 mL/min/1,73m2. Lägre värden anges som < 5 och högre som > 90 mL/min/1,73m2.
Pt-eGFR(medel) relativ beräknas om både
Pt-eGFR(CystC) relativ och Pt-eGFR(Krea) relativ beräknats.

 

S-Cystatin C

   

eGFR

 

 
7 d - 5 mån 0,80 – 1,60 mg/L < 2 år Ref. interv. saknas  

6 – 12 mån

0,77 – 1,10

mg/L 2 - 17 år > 90 ml / min / 1,73 m 2
1 - 49 år 0,60 - 1,10 mg/L  18 - 50 år > 80 ml / min / 1,73 m 2

50 – 59 år

0,68 – 1,25

mg/L  51 - 65 år > 60 ml / min / 1,73 m 2

60 – 69 år

0,72 – 1,34

mg/L > 65 år > 60 ml / min / 1,73 m 2

> 70 år

0,75 – 1,44

mg/L      

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda män GFR under 60 ml / min / 1,73m2 kroppsyta talar för njursjukdom.

Ackrediterad

Ja

EDI-koder

S-Cystatin-C: NPU23745
Pt-eGFR (CystC) relativ: ML200898
Pt-eGFR (medel) relativ: ML200900

Ekonomikod
(på fakturor m.m.)

 S-Cystatin-C: NPU23745
Pt-eGFR (CystC) relativiv: ML200898
Pt-eGFR (medel) relativ: ML200900

Senast uppdaterad

16 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00