PK (INR) (P-)

Protrombinkomplex (INR)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier

Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter

På remissen skall anges om patienten är under antikoagulationsbehandling.
Ange provtagningstid.

Indikation/Bedömning

Screeningtest vid blödningsbenägenhet och kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister.

Material/Provtagning

Citratrör, blå propp.
Fyll röret tills vakuum upphör. Vänd röret genast 10 gånger.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera 2000-2500g i 15 min

Efter provtagning skall röret förvaras och transporteras i rumstemperatur och provet kan skickas som ocentrifugerat prov eller avhälld plasma.

Ocentrifugerat prov och avhälld plasma från antikoagulantiabehandlad patient är hållbart 36 timmar i rumstemperatur efter provtagning.

Ocentrifugerat prov och avhälld plasma från icke antikoagulantiabehandlad patient är hållbart 24 timmar i rumstemperatur efter provtagning.

Vid längre tids förvaring än ovan skall plasman avskiljas och frysas. Förvara ej i kyl!

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

< 1,2
Terapeutiskt intervall vid AVK-behandling med normal intensitet: 2,0 - 3,0.

Övrigt Rekommendationer för användande av Coaguchek XS för patientnära mätning av PK (INR) Läs mer >>
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01685
EDI-kod närlab ML200191
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01685
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00