Gravid/Fertilitets-screening

Indikation

Test för blodsmitta inför eventuell in vitro-fertilisering (IVF) eller vid graviditet.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Se provtagningsanvisningar för ingående smittämnen. 

Remissuppgifter, beställning och provtagning

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Graviditet-Screening

Beställ: Graviditet-screening

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Ingående analyser:

 • Hepatit B screening (HBsAg)
 • HIV1/2 screening (HIV-ag, HIV-ak)
 • Syfilis-Screening (syfilis-ak).
 • Rubella IgG, immunitet

I särskilda fall beställs även Hepatit C 

Beställ: Hepatit C HCV-ak Gravida

Graviditet-Screening (Västra Götaland)

Beställ: Graviditet-screening (Västra Götaland)

Ingående analyser:

 • Hepatit B screening (HBsAg)
 • HIV1/2 screening (HIV-ag, HIV-ak)
 • Syfilis-Screening (syfilis-ak)

Om indikation föreligger

Beställ: Rubella IgG, immunitet

I särskilda fall beställs även Hepatit C 

Beställ: Hepatit C HCV-ak Gravida

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Fertilitet-Screening

Beställ: IVF-screening (assist befrukt).

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Ingående analyser:

 • Hepatit B (HBs-ag och HBc-ak)
 • Hepatit C ak 
 • HIV1/2 screening (HIV-ag, HIV-ak)
 • Syfilis-Screening (syfilis-ak)

För kvninnor:

Beställ: Rubella IgG, immunitet

Vid klinisk indikation eller anamnes talande för HTLV-infektion

Beställ: HTLV-1/2 (HTLV-1/2-ak)

Beskrivning:

 • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
 • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
 • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Provtagningsmateriel

Bilder på materiel

Serum Gelrör, gul propp.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

 

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Referensintervall

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Datakoder (EDI/NPU)

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

 • Infertilitet
 • IVF
 • Gravid
 • Screening
Senast uppdaterad

12 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00