IVF-screening

Indikation

Test för blodsmitta inför eventuell in vitro-fertilisering (IVF)

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Se provtagningsanvisningar för ingående smittämnen. 

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: IVF-screening (assist befruktning).

Ingående analyser:

  • Hepatit B (HBs-ag och HBc-ak)
  • Hepatit C (HBc-ak)
  • Hiv (HIV-ag, HIV-ak)
  • HTLV-1/2 (HTLV-1/2-ak)
  • Syfilis (syfilis-ak).

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

 

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Referensintervall

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Datakoder (EDI/NPU)

Se anvisningar för ingående smittämnen.

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • Infertilitet.
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00