ALP, benspecifikt (S-)

Alkaliskt fosfatas, benspecifikt, BALP, Skelett-ALP

Senast uppdaterad

29 maj 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00