Humant papillomvirus (HPV)

Indikation

Kontroll av förekomst av humant papillomvirus (HPV) tillhörande högrisktyper. 

Specialitet

Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och cytologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss via Klinisk patologi och cytologi. Se provtagningsanvisning.  

Provtagning

 

Analys utförs på prov tagna för cytologiskundersökning. För mer information se provtagningsanvisning.

Förvaring och transport

Prov i ThinPrep-burk kan förvaras i rumstemperatur fram till transport.

Prov kan transporteras i rumstemperatur och ska nå laboratoriet inom 5 dagar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

På svaret kommer ni att få fem rader; HPV16, HPV18, HPV45 och övriga högriskgenotyper grupp A (HPV31, 33, 52 och 58) samt grupp B HPV 35, 39, 51, 56, 59, 66 och 68). 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Testet påvisar ej genotyper (framförallt genotyp 6 och 11) som orsakar könsvårtor.

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

17 mars 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00