CT-proAVP (fS-)

Vasopressin, ADH, Antidiuretiskt hormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Laboratoriemedicin Region Östergötland
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp
 

Se vidare information >>>  

Hantering/Hållbarhet

Innan centrifugering ska provet stå minst 30 min, viktigt att klottbildning sker innan centrifugering. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2 tim eller längre.
Provet centrifugeras 10 min vid 1800 - 2500g (RCF) alternativt 7 min vid 2500g (RCF).
Centrifugerat originalrör är hållbart 24 tim i kylskåp, vid längre tids förvaring hälles serum av och fryses vid -20 °C.

Referensintervall

Se svar

Sidansvarig Christian Löwbeer
Senast uppdaterad

8 februari 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00