Blodgrupp, antikropps-screening (B-)

BAS-test

System B-
Specialitet Klinisk Immunologi-Transfusionsmedicin
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Speciella remissuppgifter Beställningssedel/remiss ska medfölja varje prov och vara noggrant ifylld med patientens personuppgifter, identitetskontroll, kombikakod för sjukhus, klinik och avdelning samt med remitterande läkares namn. Saknas identitetskontroll alternativt identitetsuppgifter utförs ingen undersökning.
Material/Provtagning

Provtagning enligt SOSFS 2009:29.

Blodprov från vuxna patienter:

1 st EDTA-rör 5 mL väl fyllt.


Blodprov från barn:

< 4 månader: kontakta Transfusionsmedicin för instruktioner.
> 4 månader: 1 st EDTA-rör 2 mL eller 5 mL.

Hantering/Hållbarhet

Blodprovet får inte var äldre än 24 timmar när det anländer till Transfusionsmedicin.

Övrigt

Beställningssedel/remiss rekvireras från: 
Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik.

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00