Fosfat (S-)

P

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid calciumomsättningsrubbningar och njursjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 4 dygn i kyl. vid längre tids förvarign skall serum frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Se info provberedning >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 1,64 - 2,70
6 - 12 mån 1,64 - 2,13
1 - 7 år 1,35 - 2,03
Flickor 8 - 12 år 1,11 - 1,83
Pojkar 8 - 12 år 1,28 - 1,99
Flickor 13 -17 år 0,94 - 1,63
Pojkar 13 - 17 år 0,94 - 1,80
Kvinnor > 17 år 0,80 - 1,5
Män 18 - 50 år 0,70 - 1,6
Män > 50 år 0,75 - 1,4

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03096
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00