Fosfat (S-)

P

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid calciumomsättningsrubbningar och njursjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.

Hantering/Hållbarhet

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 4 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 1,64 - 2,70
6 - 12 mån 1,64 - 2,13
1 - 7 år 1,35 - 2,03
Flickor 8 - 12 år 1,11 - 1,83
Pojkar 8 - 12 år 1,28 - 1,99
Flickor 13 -17 år 0,94 - 1,63
Pojkar 13 - 17 år 0,94 - 1,80
Kvinnor > 17 år 0,80 - 1,5
Män 18 - 50 år 0,70 - 1,6
Män > 50 år 0,75 - 1,4

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03096
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03096
Senast uppdaterad

12 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00