Mononukleos snabbtest (S-)

Alternativa sökord Körtelfeber, kissing disease
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Misstanke på infektiös mononukleos (IM) orsakad av EpsteinBarr virus (EBV). Diagnosen baseras på förekomsten av heterofila antikroppar tillhörande IgM-klassen.

Material/Provtagning

Hemolysfritt serum, gul eller röd propp,
eller
helblod eller plasma, EDTA-rör, lila propp
eller
kapillärprovtagning, helblod direkt (se testets utförandebeskrivning)

Hantering/Hållbarhet

Serumrör blandas direkt minst 10 ggr och skall centrifugeras inom två timmar. Separera serum från blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys.

EDTA-rör blandas direkt minst 10 ggr innan analys.

Analyserar man på plasma skall man separera plasma från blodet så snart som möjligt för att undvika hemolys.

Serum och plasma kan förvaras i kyl, 2-8 °C högst 72 tim.
Helblod kan förvaras i kyl, 2-8 °C i högst 48 tim.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Övrigt

Se även under Mikrobiologi EBV-serologi

Referensintervall

Negativt = 0 arb enh

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03946
EDI-kod närlab ML200188
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03946
Senast uppdaterad

5 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00