Testosteron, bioaktivt, (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid och om patienten varit fastande före provtagningen.
Indikation/bedömning Utredning av hyperandrogenism hos kvinnor och barn, och hypogonaism hos män.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

 

Provet bör tas mellan kl 07-10 pga dygnsvariationen.

Patienten rekommenderas vara fastande vid provtagningen, eftersom lägre testosteronkoncentration kan ses upp till tre timmar efter födointag. 

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall  

Kvinnor ≥ 20 år

< 0,86

Män 20 – 49 år

6,3 - 16

Män ≥ 50 år

4,4 - 14

 Enhet: nmol/L

Övrigt

Testosteron, bioaktivt beräknas utifrån S-Testosteron, S-SHBG och S-Albumin varav Testosteron och SHBG är uppmätta värden och Albumin ett default (konstant givet) värde.

EDI-kod  NPU03549
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00