Testosteron, bioaktivt, (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid och om patienten varit fastande före provtagningen.
Indikation/bedömning Utredning av hyperandrogenism hos kvinnor och barn, och hypogonaism hos män.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

 

Provet bör tas mellan kl 07-10 pga dygnsvariationen.

Patienten rekommenderas vara fastande vid provtagningen, eftersom lägre testosteronkoncentration kan ses upp till tre timmar efter födointag. 

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8 h
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall  

Kvinnor ≥ 20 år

< 0,86

Män 20 – 49 år

6,3 - 16

Män ≥ 50 år

4,4 - 14

 Enhet: nmol/L

Ackrediterad Ja
Övrigt

Testosteron, bioaktivt beräknas utifrån S-Testosteron, S-SHBG och S-Albumin varav Testosteron och SHBG är uppmätta värden och Albumin ett default (konstant givet) värde.

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03549
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03549
Senast uppdaterad

7 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00