Schistosoma

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi
Remiss Mikrobiologi

Speciella remissuppgifter

Utlandssmitta (land), kliniska symtom.
Indikation/Bedömning Misstanke om parasitsjukdom, screening efter vistelse i endemiskt område.
Material/Provtagning

Urin

Dunk, ren utan tillsats.
Prov tas 2-3 månader efter exposition. Urin samlas under ca 4 timmar på dagen, t ex kl 10 – 14, då patienten är som mest aktiv, helst i samband med fysisk aktivitet som att gå i trappor.

Faeces

Plaströr med sked, förpackat i transporthylsa om postat.
Prov tas ca 2 månader efter exposition. 3-5 skedar faeces överförs till röret.

Se även patientanvisning för provtagningsinstruktioner.


 Serum

Analys av schistosoma, antikroppar, utförs av Folkhälsomyndigheten

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl/rumstemperatur i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar.
Svarsrutin Svar lämnas inom en vecka.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00