Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae).

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Chlamydophila pneumoniae DNA - [provtyp/provtagningslokalisation] (PCR-teknik).

Ange kliniska symptom och insjukningsdatum. 

På samma prov kan även Mycoplasma pneumoniae-DNA och Pertussis-DNA analyseras. För information om analyserna och provtagning, vänligen se aktuella provtagningsanvisningar. 

Provtagning

Bilder på materiel

Svalg

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork.

Beskrivning:

Skrapa provtagningspinnen mot bakre svalgväggen. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

 

Sputum

Provtagningsmateriel: Sputumburk och ytterburk

Beskrivning:

  • Bäst utbyte erhålls på morgonen direkt efter uppvaknandet. Provet kan tas med hjälp av sjukgymnast.
  • Märk både inner- och ytterburken innan provtagning.
  • Patienten sköljer munnen med vatten före provtagning och hostar direkt i sputumburken.
  • Placera sputumburken i ytterburken. Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • TWAR
  • Chlamydia pneumoniae
  • Chlamydophila pneumoniae
Senast uppdaterad

25 april 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00