Troponin T (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: 
Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

- Misstanke om akut hjärtinfarkt
- Riskbedömning vid akut koronart syndrom
- Bedömning av kardiovaskulär risk hos patienter med kronisk njursvikt

Material/Provtagning

Se provtagningsanvisningar Karolinska >>

Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00