Ferritin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ferritin är järnets depåform. Sänkt vid järnbristanemi.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.


Järnterapi bör vara utsatt 1 vecka före provtagningen.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor <50år 10 - 130
Kvinnor ≥50 år  20 - 200
Män 20 - 275

Enhet: µg/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod SWE05012
Senast uppdaterad

9 juni 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00