Venprovtagning

Ett korrekt analysresultat förutsätter att patienten förberett sig enligt anvisningar, att provet tagits på rätt sätt och att provet hanterats korrekt innan det kommit till laboratoriet. Alla anvisningar om detta finns i Provtagningsanvisningarna.

 

Generella förberedelser

Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen och avstå från rökning de närmaste timmarna före provtagningen.

Fasteprov

De analyser som bör tas fastande är på remiss och i förteckningen markerade med "f" före analysnamnet. Glukos ska tas fastande när diagnosen diabetes ska ställas. Fasteprov innebär att man inte får äta 8-12 timmar före provtag­ningen. Ett halvt glas vatten är tillåtet.

Dygnsvariation

En del ämnen varierar i koncentration under dygnet t ex järn och en del hormoner. För dessa krävs standardiserade provtagningstider, se under respektive analys.

Läkemedelsanalyser

För de flesta läkemedel är det stora variationer i serumkoncentration under dygnet beroende på dos, administrationssätt, absorptionsgrad och eliminationshastighet, metabolism och utsöndring. Vid provtagning för terapikontroll bör provet tas före morgondos.

Venprovtagning