Svarsrutiner och provsvar

Vi har korta svarstider - de allra flesta analyssvar från Klinisk kemi svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Svarsrutiner

Vi kan leverera analyssvar på följande sätt: elektroniska överföringar till journal, webbsvar och papperssvar.

Svarstider

Beställning av analyser som utförs på centrallaboratoriet kan vara rutin och/eller akutbeställning.
Rutinbeställningar omfattar analyser som utförs arbetsdagar under kontorstid mellan klockan 8-17. Vi erbjuder våra kunder ett akut sortiment som är ett urval av analyser som finns tillgängliga året runt mellan klockan 8-19.30.

Detaljerad beskrivning av våra svarstider för rutinprover finns här >>>

Detaljerad beskrivning av vårt akutsortiment finns här >>>
Akuta prover besvaras en timme efter ankomst till centrallaboratoriet i Täby.

 

ackrediteringens omfattning

Information om ackrediteringens omfattning för specifika analyser hittar ni på vår hemsida under Vårdgivare/Kvalitet och miljö/Ackreditering, under aktuell specialitet.

REFERENSINTERVALL

De flesta skriftliga provsvaren har referensintervallet utskrivet längst till höger. Analysresultat utanför referensintervallet markeras då med H om det är högre och med L om det är lägre än respektive referensintervallgräns.

För vissa analyser, till exempel hormoner, ersätts referensintervallet i referenskolummen med "Se kommentar" och referensintervallet skrivs istället i en ruta längst ner på svarsblanketten. I dessa fall markeras patologiska värden inte med H eller L.

Önskas uppgift om mätmetod, precision och CV% för analyser kontakta

Cecilia Gälman, Verksamhetschef
Tfn: 08-123 191 80
cecilia.galman@synlab.se

Erbjuds här:

Synlab Klinisk kemi
Telefon: 08-123 191 60
Adress: Nytorpsvägen 30