Länkar

Här finner du som remittent och patient användbara länkar inom bland annat klinisk kemi, läkemedel och vård.

 

AACC American Association for Clinical Chemistry is an international scientific/medical society of clinical laboratory professionals, physicians and research scientists involved with clinical chemistry and other clinical laboratory science.

Equalis Ombesörjer extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige.

FASS Information om läkemedel.

IFCC International Federation of Clinical Chemistry and laboratory medicin has the major responsibility for coordinating the development of clinical chemistry and laboratory medicine on an international basis.

Internetmedicin en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av olika sjukdomstillstånd.

Janus produceras av Läkemedelsenheten vid Stockholms läns landsting. Målet för enhetens verksamhet är en säker och effektiv läkemedelsanvändning genom att bistå förskrivaren med producentobunden information och effektiva processtöd.

Lab Tests Online is the premiere Internet-based resource for up-to-date, easy-to-understand information on medical laboratory testing.

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som arbetar för patienternas säkerhet, främst genom kontroll, godkännande och information till hälso- och sjukvården.

Praktisk medicin Kom-Ihåg-Lista beträffande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation.

SBU Statens Beredning för medicinsk Utvärdering Utvärderar sjukvårdens metoder.

SFKK Svensk Förening för Klinisk Kemi Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk kemi. En sammanslutning av kliniska kemister samt personer verksamma inom klinisk kemi. Föreningen har till uppgift att bl.a. främja utveckling och forskning inom klinisk kemi.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar Socialstyrelsen hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Viss innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen.

1177 Information från Sveriges regioner. Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård.