2023-01-23

Debitering för kvoter och beräkningar

Från och med januari 2023 kommer vi att separat debitera för kvoter och beräkningar. Det erfordras för att få viss täckning för de kostnader det medför för underhåll och uppföljning. Priserna kommer inkluderas i prislistor avseende 2023.