2024-05-22

Skadenummer i beställningar

Med anledning av att försäkringsbolagen ställer större krav på innehåll i våra fakturor är det viktigt att 
vi får korrekt information i era beställningar/remisser.

Skadenummer ska alltid anges på remissen om ett försäkringsbolag ska vara fakturamottagare.
Detta gäller för samtliga försäkringsbolag.

Om skadenummer saknas eller är felaktigt i beställningen/ på remissen kommer vi inte kunna fakturera försäkringsbolagen för
analyserna.

Brev till kunder >>>

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-postadresserna 
info@synlab.se eller ekonomi@synlab.se