Fakturor från oss

 

Kundfakturor

För kontakt med ekonomiavdelningen rörande frågor kring kundfakturor, kontakta oss via e-post.
Vid akuta ärenden vänligen kontakta kundtjänst på telefonnummer 08-123 191 00

Skadenummer i beställningar

Med anledning av att försäkringsbolagen ställer större krav på innehåll i våra fakturor är det viktigt att 
vi får korrekt information i era beställningar/remisser.

Skadenummer ska alltid anges på remissen om ett försäkringsbolag ska vara fakturamottagare.
Detta gäller för samtliga försäkringsbolag.

Om skadenummer saknas eller är felaktigt i beställningen/ på remissen kommer vi inte kunna fakturera försäkringsbolagen för
analyserna.
Läs mer >>>

Fakturaportal för våra kunder

Fakturaportalen/E-invoice finns att erbjuda samtliga våra kunder. 

Det är en webbsida/tjänst där våra kunder kommer åt sina fakturor samt fakturabilagor efter inloggning. 

För att få åtkomst till portalen behöver ett konto skapas med hjälp av BankID. Detta är mycket enkelt och endast ett fåtal fält behöver fyllas i.
Länk till portalen där man även ansöker om konto är; 

https://einvoice.synlab.se

Vi godkänner ansökningar löpande och återkopplar till kunderna i turordning.

Mer information finns att läsa här >>>

Ansökan om konto