Etiska riktlinjer och Visselblåsarpolicy för leverantörer

Etiska riktlinjer (Code of Conduct) för leverantörer

Leverantörer och tjänsteleverantörer spelar en viktig roll i vår verksamhet och leveransen av våra högkvalitativa och mervärdestjänster till våra patienter och kunder.

Därför förväntar vi oss att våra leverantörer och underleverantörer antar höga uppförandestandarder när det gäller sociala och miljömässiga hänsyn, affärsetik och integritet. Uppförandekoden för leverantörer som introducerats av SYNLAB AG, ger en tydlig riktlinje för våra leverantörer som arbetar på uppdrag av SYNLAB. Vi förväntar oss att våra partners följer principerna i denna uppförandekod för leverantörer och förmedlar den till sina avtalspartner i sina leverantörskedjor.

Uppförandekod i PDF-format att ladda ner

Rutin för leverantörsklagomål

Vi uppmuntrar dig att meddela oss via vårt rapporteringssystem - Procedur för leverantörsklagomål - om du har frågor om ett problem som kanske inte följer SYNLAB:s uppförandekod för leverantörer eller har en rimlig misstanke om brott mot tillämpliga lagar och förordningar.

På SYNLAB har vi åtagit oss en policy för icke-repressalier. Därför behöver du och eventuella tredje parter som skyddas av tillämpliga lagar, inte frukta några diskriminerande eller disciplinära konsekvenser för att göra en rapport eller ta upp frågor, tvivel eller oro.

Rutin för leverantörsklagomål finns här >>>