Hälsokontroller

Genom regelbundna hälsokontroller kan du följa din hälsa och i många fall förebygga och undvika framtida sjukdomar.

Hälsokontroller köper du inför ditt besök hos något av de företag som bedriver hälsokontrollsverksamhet. SYNLAB samarbetar med de flesta ledande aktörerna, se nedan. Efter ditt köp skickas en elektronisk provtagningsremiss till oss. Betalningen för hälsokontrollen och provtagningen sker till det företag som du har köpt hälsokontrollen av. 

När resultaten på dina prover är klara skickar vi svaren elektroniskt till det företag som du har köpt hälsokontrollen av. Det är av dem som du sedan får resultaten.

Alla våra enheter erbjuder drop-in så ingen tidsbokning krävs. Utöver drop-in erbjuder våra enheter i Göteborg och Mölndal även tidsbokning.

Information in English

Through regular health checks, you can monitor your health and in many cases prevent and avoid future diseases.

You buy your health check before your visit to us from one of the companies that do health check-ups. SYNLAB cooperates with most of the leading players, please see below. After your purchase, an electronic referral will be sent to us. Payment for the health check and blood collection is made to the company that you bought your health check from.

When the results of your tests are ready, we will send the results electronically to the company that you bought your health check from. It´s from them that you then get your results.

All our units offer drop-in, so no appointment is required.

 

Blodkollen.se Medisera  Svensk provtagning
ReWell Vital Werlabs 
 
Yazen Health Hedda Care  


Klicka här för att se våra provtagningsplatser och dess öppettider

Vill du som aktör inom hälsokontroller samarbeta med oss och synas här. Kontakta info@synlab.se