Calcium (tU)

System tU-
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Specialitet Kinisk kemi
Remiss Kinisk kemi
Material/ Provtagning Dygnssamling i dunk med saltsyra (20 mL HCl 6 mol/L)
Se Provtagningsanvisningar KUL
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00