Celler, mikroskopi (Csv-)

System Csv-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Övrigt Kontakta laboratoriet  före provtagning.
Indikation/Bedömning

Misstanke om intrakraniell blödning.
Differentialdiagnostik av bakteriell eller viral meningit.

Material/Provtagning

Cirka 1 mL cerebrospinalvätska.

Hantering/Hållbarhet

Till laboratoriet inom 30 minuter.

Referensintervall
Leukocyter < 3
Erytrocyter 0
Enhet: x106/L
EDI-koder NPU01962   Sp-Erytrocyter, partkonc
NPU02594   Sp-Leukocyter, partkonc
NPU10774   Sp-Leukocyter, polynukleära
NPU10763   Sp-Leukocyter, mononukleära
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00