Chlamydia trachomatis-DNA (Klamydia)

Klamydia (Chlamydia trachomatis-DNA) och gonokocker (Neisseria gonorrhoeae-DNA) analyseras alltid tillsammans.

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20

Pappersremiss Mikrobiologi ->
Remissuppgifter

Kliniska symtom, smittspårning, kontrollprov efter behandling, misstanke om LGV (lymfogranuloma venerum).

Indikation

Misstanke om klamydiainfektion.

Analysen utförs med PCR-teknik som direkt påvisar Chlamydia trachomatis-DNA. Eventuell behandlingskontroll kan utföras 3-4 veckor efter avslutad behandling.

Provtagning

Provtagningskit

Förpackning innehållande transportrör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®). Rör används för alla provtagningsmaterial, inklusive urin. 

Provtagningslokalisationer

Provtagningslokalisationer avgörs av symtom och sexualanamnes. Rutinmässigt rekommenderas cervix- eller vaginalprov för kvinnor och urinprov för män. Då prov även tas för odling av gonokocker ska odlingsprovet tas först. Se provtagningsanvisningar för odling av Neisseria gonorrhoeae. 

Kvinnor

Vaginalprov (även självprovtagning)
 • För in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 4 cm in i vagina.
 • Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 
Cervixprov
 • Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
 • Använd provtagningspinnen i kitet; för in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
 • Rotera pinnen 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så transportröret inte läcker.

Män

Uretra

För män rekommenderas i första hand urinprov.

 • För in provtagningspinnen som medföljer kitet 2-3 cm upp i uretra.
 • Rotera pinnen 2-3 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 

Kvinnor och män

Urin 

För män rekommenderas i första hand urinprov. För kvinnor rekommenderas i första hand prov från vagina eller cervix.

 • Patienten ska ha hållit urinen i blåsan minst två timmar innan provtagning.
 • Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
 • Ca 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
 • Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
  OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Rektumsekret
 • Provtagning sker helst via proktoskop.
 • Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Svalgsekret
 • Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Ögonsekret
 • Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
 • Torka bort eventuellt purulent sekret.
 •  Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Hantering/Hållbarhet

Provrören innehåller vätska som gör att provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport. 

Svarsrutin

Svar lämnas 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Proverna besvaras:

 • Chlamydia trachomatis DNA Ej påvisat/påvisat
 • Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat/påvisat
Övrigt

Analysen utförs alltid tillsammans med Neisseria gonorrhoeae-DNA. 

Vid fynd av Chlamydia trachomatis-DNA där misstanke om LGV föreligger utförs kompletterande analys hos underleverantör.

Klamydiainfektion och gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Ackrediterad Ja, samtliga provmaterial förutom ögonsekret.   
EDI-kod  
Ekonomi-kod  
Alternativa sökord  
Senast uppdaterad

25 april 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00